Nye lejeboliger på Samsø

Nye lejeboliger på Samsø, i Langemark. I 2023 vil der blive etableret 13 nye lejligheder i museets bygninger i Langemark. Der er udviklet en ny lokalplan for området, som vil blive politisk behandlet i efteråret 2022 og derefter går byggeriet i gang, og forventes færdigt på den anden side af sommeren 2023.

Lejligheder:

Lejlighed 1 50 m2

Lejlighed 2 42 m2

Lejlighed 3 42 m2

Lejlighed 4 74 m2

Lejlighed 5 92 m2

Lejlighed 6 40 m2

Lejlighed 7 43 m2

Lejlighed 8 45 m2

Lejlighed 9 57 m2

Lejlighed 10 67 m2

Lejlighed 11 67 m2

Lejlighed 12 67 m2

Lejlighed 13 67 m2

Der var afsat plads til at opføre 3 tiny-houses, men det bliver desværre ikke muligt, men der kommer i stedet et fælleshus på 68 m2

Langemark Gl. Museumsgård er et boligbyggeri med fokus på bæredygtighed, økologi, og optimal genanvendelse. Projektet har som omdrejningspunkter fællesskab, dele-principper og micro-living tankegang.

Liv i landsbyen

Liv i landsbyen, aktivitet og foretagsomhed. Et bo-miljø der indbyder til fællesskab og hjælpsomhed, hvor man er noget for hinanden og kan gøre noget for andre. Her er der mulighed for egen bolig – men med fællesskabet lige inden for rækkevidde. Den overvejende målgruppe for boligerne er både nye tilflyttere og fastboende i alderen 20-65 år, med familieboliger, boliger for enlige og par, både med plads til børn, unge og ældre.

Langemark Gl. Museumsgård skal opføres med et forventet antal boliger på maksimalt 13 enheder. Der vil blive opført boliger i forskellige størrelser, som er tiltænkt at skulle være imellem 40-92 m2. Det vil give en god diversitet i byggeriet. Der bliver måske mulighed for at etablere et gæsterum.
Første etape omhandler 8 separate boliger i et plan, i størrelsen fra 40 m2 til 92 m2. Etape 2 omhandler 5 separate boliger, også i et plan, alle på 65 m2. Etape 3 omhandler et fælleshus på 68 m2. Alle boligerne vil naturligvis være handicap, børne, unge, voksen og ældrevenlige. Og der er opvaske, vaske- og tørre-maskiner i samtlige lejligheder, så selvom boligerne er små, så er alle installationer tilpasset nutidens levevis.

Det vil blive værdsat at lokalplanområdet ikke får udtryk af at være et lejligheds-kompleks/villakvarter, men at områdets udtryk med lave røde bygninger bevares og at indtrykket af området både er på de gældende, og på landsbyens præmisser. Æstestik, stil og fremtoning af bygningerne er i højsædet i planlægningen af området, så følelsen bliver at her er godt at bo.

De praktiske realiteter:

Der satses på at beboerne aldersmæssigt er jævnt fordelt i alle aldre. Der vil blive plads til 7 børnefamilier, hvormed dette vil blive indtænkt når husene bliver indrettet. Og der vil blive plads til 6 singleboliger, udviklet som micro-living enheder efter Tiny-house-konceptet, men de er også indrettet til par. Alle etaper giver nye boliger til ialt 35 borgere.

Der forventes beboerne vil indgå i et fællesskab med hinanden, hvor privatlivets fred også respekteres.

Kæledyr er ikke tilladt, da der kan være beboere med allergi og overfølsomhed overfor det, og det respekteres også.

Der bliver etableret et fælles gæsterum, som man kan booke hvis man får besøg. Med et lille te-køkken og toilet/bad.

Med nybygningen af fælleshuset, vil alle beboerne få ret til brug af fællesaktiviteterne, som er et ekstra gode man har som beboer i Langemark Gl. Museumsgård. Det vil samtidig også blive et fælleshus for hele Langemark.

Med genanvendelse menes der at de eksisterende bygninger og rammer indrettes til boliger og så mange som muligt af de eksisterende materialer indgår i det nye byggeri og dermed spares der både energi og CO2 ved at undgå produktionen af nye materialer. Der vil ikke blive anvendt beton i byggeriet, da det vil påvirke klimaaftrykket i al for høj grad. Så der tænkes alle mulige klimavenlige løsninger ind i projektet. Alt byggeri udføres bæredygtigt i træ, med rød træbeklædning, rødt tag og hvide vinduer og hvide døre.

Foreløbig tidsplan:

Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan: april-maj 2021 Lokalplan

Endelig godkendt lokalplan og kommuneplantillæg: Februar 2023


Byggestart 1. Etape – 1. februar 2023 afsluttes 1. september 2023

Byggestart 2. Etape – 1. september 2023 afsluttes 1.marts 2024

Byggestart 3. Etape – 1. marts 2024 afsluttes 1. juli 2024

….med forbehold for ændringer 😊

1. etape 8 boliger: (Byggestart 1. Etape – 1. februar 2023 – afsluttes 1. september 2023)

Indeholder køkken/alrum i tilknytning til åben entre, badeværelse og soveværelse(r).

Der er udeareal i gårdhaven, hvor der bliver et hyggeligt nærmiljø med beplantning og blomsterkummer og en bænk i solen. Til hver bolig forefindes der redskabsskur/cykelskur.

For at forhindre en kæmpe firkantet P-plads, vil parkering blive disponeret så det bliver mest hensigtsmæssigt i nærhed til boligerne.

Udover dette vil der ifm. det kommende fælleshus blive etableret parkeringspladser, således evt. gæster også vil have mulighed for at kunne have biler holdene uden gene for beboerne.

Der etableres i alt 4 stk 2X11kW opladere til el bil til i alt 8 elbiler (1 til hver boligenhed).

2. etape 5 boliger: (Byggestart 2. Etape – 1. september 2023 afsluttes 1. marts 2024)

Indeholder køkken/alrum i tilknytning til åben entre, badeværelse og 2 soveværelser. Endvidere er der 2 walk-in closets/depotrum. Alle boliger er på 65 m2.

Der er udeareal nord for bygningen, hvor der bliver et hyggeligt nærmiljø med beplantning, blomster og bænke. Der forefindes også redskabsskur/cykelskur til hver bolig.

For at sikre en kort afstand til P-plads, vil parkering blive disponeret så det ligger lige ud for boligerne og parkering for gæster ligger hensigtsmæssigt i nærhed til boligerne. Der etableres i alt 5 stk 11kW opladere til el bil (1 ud for hver boligenhed).

Også for disse 5 boliger gælder det at det kommende fælleshus får etableret parkerings-pladser.

3. etape Fælleshus: (Byggestart 3. Etape – 1. marts 2024 afsluttes 1. juli 2024)

I fælleshuset findes køkken, 2 toiletter, fællesrum på 60 m2 med plads til fællesspisning, arrangementer, fester mm. og måske også en sofa. Det bliver lydisoleret iht. gældende lovgivning og overnatning og rygning i fælleshuset er bestemt ikke tilladt.

Udeområder generelt :

Stisystemer er handicapvenlige og der er adgang fra vej og forbindelse mellem alle boliger, samt gangsti fra boliger til fælleshus og ressource/affaldsrum Alle indgange til boliger har det samme udendørs niveau som indendørs gulvhøjde.

Stisystemer i området giver adgang til de fleste P-pladser og der bliver opsat samtale-bænke og beplantning med frugttræer og buske.

Legeplads. Der vil blive indrettet en legeplads på grundens sydøstlige hjørne med gyngestativ og sandkasse.

Fejning af gårdhave og gangstier, samt klipning af græsplæner varetages af serviceminded servicemedarbejder.

Der bliver plads til en flagstang på et centralt placeret sted.
Der vil være belysning på alle stier, også til/fra fælleshus og til/fra ressource/affaldsrum. Postkasser opsættes centralt foran bygningerne.

Hvorfor disse boliger ?

 • Mange ønsker at bosætte sig på Samsø og have muligheden for at flytte til en bolig hvor der er gode betingelser for et godt liv. De nye lejeboliger på Samsø og den nye hurtigfærge betyder kortere afstand til vennerne på fastlandet.
 • Fordi vedligeholdelse ikke påhviler beboeren.
 • Mange oplever tryghed ved at bo i nærheden af andre.
 • Beboernes alderssammensætning er en styrke til glæde for børn, unge, voksne og ældre, som indbyder til sammenhold, dannelse og respekt for hinanden. Hvad er mulighederne?
 • Mulighed for privat bolig og på samme tid lokaler der indbyder til fællesskab.
 • Mulighed for elbil-deleordning
 • Her er mulighed for fællesskab og godt naboskab
 • Her er mulighed for at benytte fælleshuset til feks. bare at snakke sammen, fællesspisning, gå på nettet sammen, strikke og drikke, lave aftaler om deleordninger, opfinde ting, spille kort eller skak, holde familiefester og meget andet godt.
 • Der etableres et beboerudvalg som løbende drøfter beboernes ønsker om forbedringer, fællesaktiviteter og andre relevante emner.
 • Midt i fællesskabet har man sin helt egen bolig, hvor man kan være helt sig selv når man er træt af de andre.
 • Fællesskabet giver mulighed for at være noget for hinanden og gøre noget for andre. Man kan cykle sammen, hjælpe andre og selv blive hjulpet, handle for hinanden, kigge efter hinanden, opleve sammen, holde fester og skabe traditioner sammen.

Alle lejemål i 1. Etape er udlejet

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere og blive skrevet på venteliste hvis du er interesseret i at flytte til Langemark – i et nyt og spændende fællesskab med mange muligheder.

Vi har haft besøg af Landdistrikternes Fællesråd og er med i projektet “Lejeboliger på landet – inspirationskatalog” – se hele inspirationskataloget her: www.landdistrikterne.dk/vindensbank/lejeboliger-paa-landet-inspirationskatalog/

Det er virkelig værdifuld viden og spændende emner, såsom planlov, økonomi og relation ift. kommunen, der bliver behandlet i inspirationskataloget. Kig på afsnittet der handler om vores projekt her nedenfor. Landdistrikternes Fællesråd var på besøg i december 2022, så der er lidt sne på billederne.

Andre lejemål i Langemark

Langemarksvej 8, Langemark – 3 lejemål – Alt udlejet

Langemarksvej 10, Langemark – 2 lejemål – Alt udlejet

Tværvej 26, Langemark – 2 lejemål – Alt udlejet

Se også Samsø Kommunes hjemmeside – Tid til Samsø: www.tidtilsamsoe.dk

Og prøveboligerne, der formidles Samsø Kommune, som skaber kontakten mellem dig og udlejeren: PRØVEBOLIGER

Tilbage til forsiden