Kulhuse

Lars Olsen og Carl Gustav Wolffbrandt

Grunden blev købt i 1935 af gårdejer Lars Olsen, som den 1. sommerhusgrund i Kulhus.

Et par billeder fra sidst i 30’erne.

Bjælkehuset i Kulhuse

Ude på den bare mark lå det, og Carl Gustav’s bror Sigurd fik den idé, at der fra grunden skulle være udsigt til Isefjordens vande.

Så blev der etableret en bakke, og en stor sten blev lagt derop (Denne anstrengelse medførte vist i øvrigt Sigurd’s første anfald af brok – altså lyskebrok).

Så er udsigtsbakken i Kulhuse etableret

Man kan levende forestille sig hvad de derboende bønder og fiskere har tænkt om de skøre Københavnere!

Kulhuse 2013

Kulhuse sommeren 2013

Kulhuse var ejet af Bitten & Hannes efter Ammas død. Fra 1993 til 2013, hvor Gustav og Stefan købte det sammen. Det stod fuldstændig urenoveret ved overtagelsen 23. juni 2013, stadig med træk- og slip ude i skoven, men toilet-kummen var frostsprængt, da Gustav havde glemt at fylde frostvæske på i vinteren 2012.

Kulhuse 2021

Kulhuse vinteren 2020-2021

I familiens eje siden 1935. Renoveret i årene 2013-2020. Stefan har udført alt arbejde ved sommerhuset og passer det løbende. Han og familien bruger det 1-2 gange om måneden.

Kulhuse sommeren 2021

Stefan har bygget ny garage i foråret 2021, lagt ny flisebelægning og fået lagt ny asfalt i indkørslen.